MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=feedwatchlist

(main | feedwatchlist)
  • Denna modul kräver läsrättigheter.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0+

Returnerar ett flöde från bevakningslistan.

Parametrar:
feedformat

Flödets format.

Ett av följande värden: rss, atom
Default: rss
hours

Lista sidor ändrade inom så här många timmar från nu.

The value must be between 1 and 72.
Type: integer
Default: 24
linktosections

Länka direkt till ändrade avsnitt om möjligt.

Type: boolean (details)
allrev

Include multiple revisions of the same page within given timeframe.

Type: boolean (details)
wlowner

Used along with token to access a different user's watchlist.

Type: user name
wltoken

A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.

wlshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set show=minor|!anon.

Värden (separerade med |): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, patrolled, !patrolled, unread, !unread
wltype

Which types of changes to show:

edit
Regular page edits.
new
Page creations.
log
Log entries.
external
External changes.
categorize
Category membership changes.
Värden (separerade med |): edit, new, log, external, categorize
Default: edit|new|log|categorize
wlexcludeuser

Don't list changes by this user.

Type: user name
Examples:
Visa flödet från bevakningslistan.
api.php?action=feedwatchlist [open in sandbox]
Visa alla ändringar på besökta sidor under de senaste sex timmarna.
api.php?action=feedwatchlist&allrev=&hours=6 [open in sandbox]