MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=feedcontributions

(main | feedcontributions)
  • Denna modul kräver läsrättigheter.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0+

Returnerar en användares bidragsflöde.

Parametrar:
feedformat

Flödets format.

Ett av följande värden: rss, atom
Default: rss
user

De användare vars bidrag ska hämtas.

Denna parameter är obligatorisk.
Type: user name
namespace

Vilken namnrymd att filtrera bidrag med.

Ett av följande värden: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
year

Från år (och tidigare).

Type: integer
month

Från månad (och tidigare).

Type: integer
tagfilter

Filtrera bidrag som har dessa taggar.

Värden (separerade med |):
Default: (empty)
deletedonly

Visa bara borttagna bidrag.

Type: boolean (details)
toponly

Visa endast ändringar som är senaste revideringen.

Type: boolean (details)
newonly

Visa endast redigeringar där sidor skapas.

Type: boolean (details)
showsizediff

Visa skillnaden i storlek mellan revisioner.

Type: boolean (details)