MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=compare

(main | compare)
  • Denna modul kräver läsrättigheter.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0+

Hämta skillnaden mellan två sidor.

Ett versionsnummer, en sidtitel, eller ett sid-Id för både "from" och "to" måste skickas.

Parametrar:
fromtitle

Första titeln att jämföra.

fromid

Första sid-ID att jämföra.

Type: integer
fromrev

Första version att jämföra.

Type: integer
totitle

Andra titeln att jämföra.

toid

Andra sid-ID att jämföra.

Type: integer
torev

Andra version att jämföra.

Type: integer
Example:
Skapa en diff mellan version 1 och 2
api.php?action=compare&fromrev=1&torev=2 [open in sandbox]