MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=checktoken

(main | checktoken)
  • Denna modul kräver läsrättigheter.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0+

Check the validity of a token from action=query&meta=tokens.

Parametrar:
type

Typ av token som testas.

Denna parameter är obligatorisk.
Ett av följande värden: createaccount, csrf, login, patrol, rollback, userrights, watch
token

Token att testa.

Denna parameter är obligatorisk.
maxtokenage

Högsta tillåtna åldern för token, i sekunder.

Type: integer
Example:
Testa giltigheten av en csrf-token.
api.php?action=checktoken&type=csrf&token=123ABC [open in sandbox]