MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=block

(main | block)
  • Denna modul kräver läsrättigheter.
  • Denna modul kräver skrivrättigheter.
  • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0+

Blockera en användare.

Parametrar:
user

Användare, IP-adress eller IP-intervall du vill blockera.

Denna parameter är obligatorisk.
Type: user name
expiry

Förfallotid. Kan vara Kan vara relativt (t.ex. 5 months eller 2 weeks) eller absolut (t.ex. 2014-09-18T12:34:56Z). Om satt till infinite, indefinite eller never, kommer blockeringen aldrig att löpa ut.

Default: never
reason

Orsak till blockering.

Default: (empty)
anononly

Blockera endast anonyma användare (t.ex. inaktivera anonyma redigeringar för denna IP-adress).

Type: boolean (details)
nocreate

Förhindra registrering av användarkonton.

Type: boolean (details)
autoblock

Blockera automatiskt den senast använda IP-adressen, och alla efterföljande IP-adresser de försöker logga in från.

Type: boolean (details)
noemail

Hindra användaren från att skicka e-post via wikin. (Kräver rättigheten blockemail).

Type: boolean (details)
hidename

Döljer användarnamnet från blockeringsloggen. (Kräver rättigheten hideuser).

Type: boolean (details)
allowusertalk

Låt användaren redigera sin egen diskussionssida (beror på $wgBlockAllowsUTEdit).

Type: boolean (details)
reblock

Skriv över befintlig blockering om användaren redan är blockerad.

Type: boolean (details)
watchuser

Bevaka användarens eller IP-adressens användarsida och diskussionssida

Type: boolean (details)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.
Examples:
Blockera IP-adressen 192.0.2.5 i tre dagar med motivationen First strike
api.php?action=block&user=192.0.2.5&expiry=3%20days&reason=First%20strike&token=123ABC [open in sandbox]
Blockera användare Vandal på obegränsad tid med motivationen Vandalism, och förhindra kontoskapande och e-post.
api.php?action=block&user=Vandal&expiry=never&reason=Vandalism&nocreate=&autoblock=&noemail=&token=123ABC [open in sandbox]