Vårmöte 2023

Torsdagen den 25 maj, klockan 18:40 kommer DF hålla sitt vårmöte. Digitalt på jitsi tjänsten samt i e-huset LTH, E:1123.

Kallelsen i sin helhet

Vid frågor kontakta styrelsen.

Välkomna!