Vårmöte 2021

Tisdagen den 4 maj, klockan 18:01 kommer DF hålla sitt vårmöte digitalt.

Kallelsen i sin helhet

Vid frågor kontakta styrelsen.

Välkomna!