Styrelsemöte 2013-02-26

Tisdagen den 26 februari hölls styrelsemöte i terminalrummet, protokollet finns att beskåda på http://www.df.lth.se/~df/smp20130226.pdf.