Uppgradering av brutus 28 september

Systemgruppen planerar att uppgradera operativsystemet (FreeBSD) på hemdiskservern brutus på tisdag kväll (den 28/9). Detta kommer medföra nedtid för de flesta av föreningens tjänster.

Mail, webb (~/public_html, inte föreningens hemsida) samt SSH till inloggningsbara maskiner (de maskiner som normalt är tillgängliga för medlemmar att logga in på) kommer att vara otillgängligt under tiden brutus är nere. brutus är även vår primära DNS-server (för dflund.se m.fl.), men vi förväntar oss att lucifer sköter sitt (normala) jobb som backup-DNS under nedtiden. Antagligen kommer även flertalet inloggningsbara maskiner att behöva startas om efter nedtiden, för att få liv i NFS igen.

Förhoppningsvis går uppgraderingen snabbt och smärtfritt, men skulle komplikationer uppstå kommer vi (åtminstone försöka) att hålla driftinfo på hemsidan (https://dflund.se/driftinfo/) uppdaterad. I absolut värsta fall har vi backup, både av innehållet på hemdiskarna och operativsystemet plus config.