Migrering till LDAP

Vi har börjat migrera våra inloggningsbara burkar till LDAP (från NIS). Vi har börjat med de lite mindre viktiga burkarna.

Den främsta effekten av detta är att lösenordsbyte kan bete sig lite oväntat. Synkning av användardatabasen (från NIS till LDAP) görs varje natt, och då skrivs eventuella lösenordsändringar gjorda i LDAP över. Detta gäller naturligtvis bara under en övergångsperiod. Lösenordsändringar gjorda i NIS appliceras av samma anledning inte förrän nästa natt på de burkar som kör LDAP.

Så, tillsvidare: gör alla lösenordsändringar med passwdbrutus eller lucifer. Dessa (något kritiska) burkar kommer att migreras till LDAP sist.