Hemdiskarna åter

Den disk som föll ur arrayen är nu återbördad och vad setts har ingen dataförlust skett. Kontakta drift -AT- df om så inte är fallet. Det är dock fortfarande en trasig disk som vi kommer försöka åtgärda.