brutus

Translations: se

brutus har nu tagit över driften av NIS och NFS. Alla inloggningsbara maskiner har därför startats om. På grund av en smärre felkonfigurering förlorade vi dock alla mottagna mail mellan klockan ~13.30 och ~18.00. Vi har grävt genom loggarna och meddelat berörda medlemmar den data vi har om förlorade mail. gollum är inloggningsbar(?), men saknar hemkataloger (något som inte kommer att åtgärdas, då gollum snart ska avvecklas). Det är på brutus man ska köra betalstatus numera. Lösenord kan bytas från alla inloggningsbara maskiner med hjälp av passwd.