Driftinfo hos Datorföreningen vid LU & LTH

Notiser från systemgruppen


Den föregående sidan kändes lite för modern. Sidan har nu fått lite kärlek och en ny kostym. Även helt befriad från konstiga påhitt som PHP och JavaScript. Sidan har två dependencies, en C89 kompilator och Make. :-)


Dessvärre har mailservern blivit listad i diverse spamlistor efter en inloggning kommit på vift. Det är nu åtgärdat och stängda konton är explicit nekade från att skicka mail.


Vi har börjat migrera våra inloggningsbara burkar till LDAP (från NIS). Vi har börjat med de lite mindre viktiga burkarna. Den främsta effekten av detta är att lösenordsbyte kan bete sig lite oväntat. Synkning av användardatabasen (från NIS till LDAP) görs varje dag vid midnatt.


Alla utgående mail får nu domänen i sin mailadress omskriven från df.lth.se till dflund.se. Inkommande mail tas fortfarande emot på båda domänerna.


Systemgruppen planerar att uppgradera operativsystemet (FreeBSD) på hemdiskservern brutus på tisdag kväll (den 28/9). Detta kommer medföra nedtid för de flesta av föreningens tjänster. Mail, maskiner (de maskiner som normalt är tillgängliga för medlemmar att logga in på) även vår primära DNS-server (för dflund.se m.fl.), men vi förväntar oss att lucifer sköter sitt (normala) jobb som backup-DNS under nedtiden. Antagligen kommer även flertalet inloggningsbara maskiner att behöva startas om efter nedtiden, för att få liv i NFS igen.