Artiklar av rocket

Vårmöte 2017

Datorföreningen kommer i år att ha vårmötet den 18:e april. Tiden är satt till klockan 18:03. 18:00 låses dörrarna till huset, kom i god tid. Lokalen är på LTH E-huset, E:1426.

Se länk för beskrivning https://dflund.se/~rocket/ftp/IMG_20170322_164302.jpg.

Föranmälda medlemmar bjuds på …

« Sida 2 av 2