Artiklar av firetech

Migrering till LDAP

Vi har börjat migrera våra inloggningsbara burkar till LDAP (från NIS). Vi har börjat med de lite mindre viktiga burkarna.

Den främsta effekten av detta är att lösenordsbyte kan bete sig lite oväntat. Synkning av användardatabasen (från NIS till LDAP) görs varje natt, och då skrivs eventuella lösenordsändringar gjorda i …

Utgående Mailadresser

Alla utgående mail får nu domänen i sin mailadress omskriven från df.lth.se till dflund.se.

Inkommande mail tas fortfarande emot på båda domänerna.

Årsmöte 2015

Den 8 december håller föreningen årsmöte i Kårhörsalen, Kårhuset. Vill man ha en widerbergare ska man anmäla sig till kommer KANELBULLE df.lth.se senast den 3 december.

På banan igen (någorlunda)

Mailservern (lucifer) är nu uppe och kör igen, nu med Debian Jessie(8). Om du skulle hitta något som fungerar dåligt, maila system[kanelbulle]df.lth.se.

Även några andra burkar har fått sig en uppgradering, mer specifikt amelie och slayer. Kvar på Debian Wheezy är thor och vargen, men …

Uppgradering av lucifer (mail)

danlii påbörjade nyss en uppgradering av vår mailserver (lucifer). Tyvärr har det uppstått problem med denna uppgradering, så det kan dröja ett tag innan mailen kommer tillbaka. Vi jobbar på det.

Av okänd anledning påverkas även inloggningen på många andra inloggningsbara burkar. Detta för att lucifer även agerar NIS-slav, och …

brutus

brutus har nu tagit över driften av NIS och NFS. Alla inloggningsbara maskiner har därför startats om. På grund av en smärre felkonfigurering förlorade vi dock alla mottagna mail mellan klockan ~13.30 och ~18.00. Vi har grävt genom loggarna och meddelat berörda medlemmar den data vi har om …

gollum -> brutus, steg 1 klart

Vår DNS-server (ns.df.lth.se) flyttades igår från gollum till vår nya hemdiskserver, brutus, och lucifer blev samtidigt uppconfad som slavserver (ns2.df.lth.se).

Flytt av NIS (användarkonton) är nästa steg, vilket inte borde vara några större problem, då lucifer redan nu kör som NIS-slav och är uppconfad …

Sida 1 av 1