Artiklar av DF

GitLab

Det körs en GitLab-instans på amelie för föreningens och medlemmarnas räkning.

heffa

Samlar statistik från klump.

klump

DF:s FTP-server. Servar hårt, mycket och länge.

skutt

skutt agerar brandvägg för DF:s interna labb-/managementnät.

vargen

vargen är en grafisk inloggningsmaskin, vilket kan vara praktiskt när man datar i Mattehuset.

brutus

brutus är DF:s nya hemdisk-/LDAP-/DNS-server. Den ersätter gollum, som börjar bli gammal och trött.

lucifer

lucifer är DF:s mailserver tillika sekundär DNS.

Mail

Naturligtvis driver DF även en mailserver för sina medlemmar, inklusive webinterface.

sockervadd (polly, center, juleskum och plopp)

Sockervadd är DF:s virtualiseringskluster. Det kör oVirt på ett IBM Bladecenter, kopplat till ett IBM DS3000 SAN.

Så snart kontohanteringen är migrerad till LDAP och oVirt är ompysslat ska alla medlemmar själv kunna driftsätta virtuella maskiner i molnet.

thor

thor är inloggningsmaskin, men kör även OpenVAS för att söka efter säkerhetshål bland DF:s maskiner.

Sida 1 av 1