Välkommen i DF

Datorföreningen vid Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola är mera känd som DF [ˈdeːɛf]. Föreningens syfte är att främja datorkunnande, datoranvändande och allt som hör därtill.

Vårmöte 2017

Datorföreningen kommer i år att ha vårmötet den 18:e april. Tiden är satt till klockan 18:03. 18:00 låses dörrarna till huset, kom i god tid. Lokalen är på LTH E-huset, E:1426.

Se länk för beskrivning https://dflund.se/~rocket/ftp/IMG_20170322_164302.jpg.

Föranmälda medlemmar bjuds på wiederbergare. kommer[kanelbulle]dflund.se. Hoppas vi ses!

Uppdateringar i webb och mail

Igår flyttade vi om mailleveransen till att lucifer som tidigare levererade mailen direkt till hemkatalogerna nu skickar denna vidare till brutus. Detta för att undvika problem med procmail och NFS som existerat till och från.

När vi ändå var i farten så uppgraderade vi webbmailen, tyvärr försvann alla roundcubes användarinställningar när det hände.

Och till sist la vi in letsencrypt-certifikat för våra webbservrar, nu bör det gå att komma åt webbsidor och mail över https utan varningar.

Om det är någon som har problem, maila system eller kika in på IRC, #df.lth.se på EFNet.

Ombyggnad i MH

Plan 0 i Mattehuset kommer byggas om mellan den 1/6 till 31/12 2016 (dvs hela detta året ut). Under den tiden kommer man endast ner till vår lokal från bakdörren på parkeringen intill MH.

Se Kontakta oss för vägbeskrivning.

Vårmöte 2016

Den 8:e mars kl 18:18 är det dags för föreningens vårmöte. Det hålls i Cornelis i Kårhuset.

Anmäl dig till kommer KANELBULLE dflund.se, senast den 4:e mars om du vill bli bjuden på förtäring (widerbergare).

Årsmöte 2015

Den 8 december håller föreningen årsmöte i Kårhörsalen, Kårhuset. Vill man ha en widerbergare ska man anmäla sig till kommer KANELBULLE df.lth.se senast den 3 december.

Vårmöte 2015

2015-02-06 11:48 —kongo

Tisdagen den 24 februari klockan 19.09 är det dags för vårmöte i Kårhörsalen. Vill man ha en widerbergare ska man anmäla sig till kommer KANELBULLE df.lth.se senast den 20:a februari.

Årsmöte 2014

2014-11-23 16:18 —kongo

Lördagen den 29 november klockan 14.06 är det dags för årsmöte i Kårhörsalen. Önskar man förtära en widerbergare i samband med mötet ska man anmäla sig till kommer KANELBULLE df.lth.se senast den 26:a november.

Vårmöte 2014

Tisdagen den 27 maj klockan 18.09 är det dags för vårmöte i Kårhörsalen. Vill man ha en widerbergare ska man anmäla sig till kommer KANELBULLE df.lth.se senast den 22:a maj.

Vårmöte 2013

Tisdagen den 7 maj klockan 18.01 kommer det att hållas vårmöte för föreningen. Platsen kommer att vara kårhörsalen. Deltagare kan begåvas med widebergare ifall anmälan sker till anmalan@df.lth.se senast några dagar innan mötet.